Adalı İnşaat Prefabrik Çelik Evler Yapı Çeliği

YAPI ÇELİĞİ

Ülkemizde çelik yapı kullanımı uzun yıllar endüstriyel tesisler ve köprülerle sınırlı kalmış, çeşitli türde yapıların çatıları için kullanılan uzay kafes çatı sistemi hariç, alışveriş merkezi, katlı otopark, çok katlı binalar, konutlar, terminal binalarının yapımında çelik kullanımı yaygınlaşamamıştır. Çelik yapının uygulama alanlarının sınırlı kalmasının başlıca sebepleri arasında projelendirmenin betonarme yapıya göre daha çok detay içermesi, çelik yapı mimarisi üzerinde uzmanlaşan yeterli sayıda mimari proje firmasının olmayışı, çelik yapı tasarımı için gerekli eğitimin yetersizliği sayılabilir.
Kullanım yüzdesinin arttırılması için öncelikle çeliğin özellikleri, avantaj ve dezavantajları, uygulama esasları konusunda aydınlanmamız ve endüstrisini geliştirmemiz gerekmektedir. Bunun neticesinde ülkemizdeki kullanım oranları dünyanın gelişmiş ülkelerindeki seviyelere yaklaşacaktır.
 

Yapılarda malzeme olarak çelik kullanımını ikiye ayırmak gerekir:

 • Taşıyıcı sistem için çelik malzeme kullanımında, çelik malzeme olarak hadde profilleri, muhtelif kalınlıkta saçlardan kaynaklanarak oluşturulan yapma profiller, bağlantı plakaları olarak kullanılan muhtelif saçlar kullanılır. Ayrıca taşıyıcı sistem olarak ya da yapılarda ikincil elemanlar olarak nitelendirdiğimiz aşık, kuşak için ince kalınlıklı profillerin (thin-walled veya light-weight profiles) kullanımı da taşıyıcı sistem montajında kullanılan civata, somun, pul vb. birleşim elemanları da bu sınıfa dahildir.
 • Giydirme elemanları için çelik malzeme kullanımı ise çatı ve cephe kaplamalarında, doğrama kasalarında, yağmur olukları ve benzer şekilde yapı elemanlarında kullanılan kalınlığı 0,5 mm ile 2 mm arasında değişen çelik levhalar söz konusudur. 

 Çelik Malzeme Kullanımının Sağladığı Avantajlar;

Mimari açıdan üstünlükler
 

 • Diğer malzemelerle geçilemeyecek büyük açıklıklar, çelik malzeme kullanılarak geçilebilir.
 •  Taşıyıcı sistem elemanlarının narinliği ve geniş açıklıkların geçilmesi nedeniyle mekandan tasarruf sağlar.
 •  Yapıda,büyütme veya tadilat yapılmak istendiğinde kolaylıkla yapılabilir. 
 •  Çok çeşitli birleşim tekniği sayesinde istenilen geometri ve formda yapı yapılabilir.
 •  Mekanik ve elektrik tesisat kanalları kirişlerde açılan boşluklardan geçirilebilir, bu şekilde kat yüksekliğinden kayıp verilmez.

Taşıyıcı sistem yönünden üstünlükleri 

 •  Yüksekmukavemetli bir malzeme olup öz ağırlığının taşıdığı yüke oranı çok düşüktür, bu da yapıda hafiflik getirmektedir.
 •  Depreme karşı daha iyi performans gösterirler
 •  Çelik yapıların ağırlıkları betonarme yapılara göre % 50 dahaaz olması nedeniyle zayıf zeminlerde çelik yapı yapılması tercih nedenidir. 

 Uygulama ve inşaat açısından üstünlükleri

 • Malzemekalitesi üretici tarafından garanti edilir. Ayrıca, imalatı hava ve şantiye koşullarından etkilenmediğinden ve atölyede yapıldığından büyük ölçüde otomasyondan yararlanılarak zaman tasarrufu, kalite üstünlüğü sağlanır. 
 • Betonarme gibi kalıp ve iskele istemediğinden montajı kısa sürede yapılabilir.
 •  Çelik bir yapı sökülerek elemanları başka bir yerde aynı amaçla veya daha değişik bir amaçla kullanılabilir. 

Uygulama Alanları


Yapısal çelik, endüstriyel tesisler yanında aşağıda sıralanan birçok yapı türünün taşıyıcı sistemi için kullanılabilir. 
 

 • Ofis binaları
 • Asma Katlar
 •  İş merkezleri
 •  Alışveriş merkezleri
 •  Terminal binaları
 •  Okullar
 •  Konutlar
 •  Otoparklar 
 •  Spor ve sergi salonları
 •  Stadyumlar
 •  Tarihi eserlerin restorasyonu

Çelik yapıların tümünde sıcakta haddelenmiş profiller kullanılabilmekle birlikte, özellikle yurtdışında 2 veya 3 kata kadar yapıların taşıyıcı sistemi için hafif yapı çeliği olarak adlandırılan soğukta şekil verilmiş ince cidarlı profillerin kullanımı oldukça yaygındır. Sıcakta haddelenmiş profillerin ebatları standart ve belirli sayıda iken, soğukta şekil verilmiş profiller istenilen ebatlarda üretilebilmektedir. Ayrıca ağırlıkları çok daha az olduğundan montajı çok daha kolay ve kısa sürede olmaktadır. Ayrıca bu profiller kullanıldığında yapı taşıyıcı sistemi duvar panelleri halinde fabrikada üretilebilmekte ve şantiyede çelik kolon kiriş birleşimi şeklinde değil, duvar panellerinin birleştirilmesiyle çok daha kısa sürede ve stabil bir yapı oluşturmak mümkün olmaktadır

Dünyada gelişmiş ülkelerde yapısal çeliğin %30 ile % 55 ler arasında değişen kullanım oranı, ülkemizde maalesef % 5 oranının altındadır. Ülkemizde kullanım yüzdesinin az olmasında ilk nedenler malzeme çeşitliğinin ve imalatı yapacak tekniğe sahip yeterli sayıda fabrikanın olmayışıdır. Adalı İnşaat Taahhüt Makine San. Ve Tic. A.Ş. 1985’den bu yana kendini Çelik Yapı imalatı konusunda sürekli geliştirmekte, gelişen teknolojileri takip etmekte ve yenilikçi vizyonu ile sektörde ki yerini her geçen gün daha üstlere taşımaktadır.

Adalı İnşaat Taahhüt Makina San. Tic. A.Ş.
100.Yıl Sanayi Sitesi 5/A Blok No:8-9 59100 Tekirdağ-Türkiye
Telefon : 0 282 261 33 18
Fax : 0 282 260 23 50